Dominika Oramus gościem Falkonu

Dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, filolog angielski, literaturoznawca. Zajmuje się powieścią współczesną, science fiction i poetyką postmodernizmu, a zwłaszcza relacjami nauk ścisłych i humanistyki w kulturze XXI wieku. Autorka m.in. książek: „O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm” (Warszawa 2010); „Imiona Boga: motywy metafizyczne w fantastyce drugiej połowy XX wieku” (Kraków 2011); „Darwinowskie paradygmaty. Mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej” (Kraków 2015); „Charles Darwin’s Looking Glass. The Theory of Evolution and the Life of its Author in Contemporary British Fiction and Non-Fiction” (Frankfurt am Main, 2015); „Grave New World. The Decline of the West in the Fiction of J.G. Ballard” (Toronto 2015), „Ways of Pleasure. Angela Carter's Discourse of Delight in her Fiction and Non-Fiction” (Frankfurt am Main, 2016).

Author program
Published
Views 480

Email marketing powered by FreshMail