Najważniejsze informacje

Miejsce: Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin – jest to adres, na który można wysyłać paczki po uprzednim poinformowaniu organizatorów!

Początek imprezy – piątek 04.11.2016 r. godzina 12.00

Koniec imprezy – niedziela 06.11.2016 r. godzina 16.00

Możliwość ustawienia stoiska – od czwartku od godziny 12.00

Strefa dla wystawców jest czynna w godzinach 09.00 – 21.00. W pozostałych godzinach strefa jest niedostępna i pilnowana przez ochronę i obsługę Falkonu 2016.

Uczestników wpuszczamy na halę wystawców w godzinach:

Piątek – 15:00 – 20:00

Sobota – 10:00 – 20:00

Niedziela – 10:00 – 16:00

Nadawanie Paczek

Paczki mogą Państwo wysyłać na dwa sposoby:

1. Barter lub drobne paczki prosimy przesyłać przed imprezą na adres:

Falkon – Daniel Furlepa
ul. Żelazowej Woli 9/49
20-853 Lublin

DOPISEK!: Marketing – Falkon

2. Palety, paczki prosimy wysyłać w dniach 1–4 listopada 2016 r. na adres:

Targi Lublin S.A.

ul. Dworcowa 11

20-406 Lublin

telefon – informacja u organizatorów

DOPISEK!: Marketing – Falkon

Wysyłając paczkę, należy dopilnować, aby miała ona odpowiedni dopisek. Dostajemy bardzo dużo przesyłek i może się zdarzyć, że przez brak odpowiedniej informacji paczka zostanie przekazania niewłaściwej osobie.

Jeżeli wysyłają Państwo towar, prosimy dopisać do paczki NA STOISKO NR… [wpisać nr stoiska]

Parking na terenie festiwalu

Tydzień przed festiwalem dostaną Państwo do wydrukowania upoważnienie do wjazdu na teren targów, na które należy wpisać nazwę swojej firmy.

Po wyładowaniu towaru przy bramie wjazdowej na halę prosimy o odstawienie samochodu w inne miejsce. Samochody zostawione przy bramie zostaną odholowane na koszt właściciela.

na miejscu będą czekać na Państwa wolontariusze, którzy pomogą dostarczyć towar na stoisko.

Mapa terenu

unnamed

Regulamin Wystawców

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Festiwalu Fantastyki Falkon 2016 jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki Cytadela Syriusza, zwane dalej Organizatorem.
 2. Reprezentantem Organizatora jest firma NiceTry Sp. z o.o.
 3. Przez Wystawców rozumie się wszystkie podmioty, które zawarły z Organizatorem lub Reprezentantem organizatora umowy o współpracy obejmujące wystawienie stoiska na Falkonie 2016.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Opiekuna dla każdego z wystawców.

Stoiska

 1. Wystawca zobowiązuje się do rozstawienia stoiska handlowego lub wystawienniczego w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 2. Na hali wystawienniczej nie można ustawiać stoisk przygotowujących jedzenie i napoje na miejscu bez pisemnej lub mailowej zgody Koordynatora Pionu Wystawców.
 3. Wszystkie konstrukcje w obrębie stoiska, których wysokość przekracza 2m powinny zostać zgłoszone Organizatorowi.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo ustawienia własnych stoisk handlowych lub wystawienniczych.
 5. Wystawca może organizować na swoim stoisku loterie wyłącznie po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z właściwymi przepisami. Wystawca może organizować taką loterię wyłącznie na własną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej organizację wobec uczestników Festiwalu ani właściwych organów.
 6. Wystawca jest zobowiązany zapewnić obsługę stoiska przez cały czas otwarcia hali dla uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia wystawcy kosztami związanymi z naprawą uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia stoiska (zabudowa, stoły, krzesła).
 8. Wystawcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień ogólnego regulaminu Festiwalu Fantastyki Falkon.
 9. Organizator i Reprezentant Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia udzielenia stoiska, wypowiedzenia umowy w trakcie festiwalu (wraz z brakiem zwroty poniesionych kosztów wystawcy), jeżeli wystawca nie przestrzega niniejszego regulaminu i regulaminu ogólnego Festiwalu.

Email marketing powered by FreshMail