Niniejszym ogłaszamy I edycję ogólnopolskiego konkursu literackiego „Pióra Falkonu”! Motyw przewodni brzmi: „Dotrzeć tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek”. Oczywiście pozostawiamy uczestnikom pełną dowolność interpretacji.

Startujemy z przytupem ponad pół roku przed Falkonem. Co nowego czeka w konkursie?

– nowa nazwa!
– duuużo więcej nagród, w tym stworzenie z Waszych najlepszych prac wyjątkowej antologii opowiadań,
– nowy system wyboru zwycięzców,
– wspaniałe jury w składzie:

Agnieszka Hałas – tłumaczka, pisarka SF, z wykształcenia biolog molekularny, autorka trylogii powieściowej “Teatr węży”, opowiadań i antologii publikowanych m.in. w czasopismach “Fenix” czy “Nowa Fantastyka”. Laureatka konkursu literackiego “Horyzonty Wyobraźni” i nominowana do nagrody Nautilus.

Krzysztof Abramowski – Redaktor naczelny pisma edytorskiego “Lapsus Calami”, absolwent edytorstwa na KULu. Z zamiłowania pisarz-amator, z zawodu grafik DTP.

Dorota Niedziałkowska – doktor literaturoznawstwa współpracujący z Katedrą Tekstologii i Edytorstwa KUL, edytor i badacz twórczości Stanisława Czycza i Kazimierza Kummera. Z wykształcenia polonistka i historyk sztuki, z zawodu wykładowca akademicki na kierunku edytorstwo oraz redaktor, pracownik Wydawnictwa Episteme.

Pióra w dłoń, klawiatury w ruch, a wyobraźnia niech pracuje na najwyższych obrotach. Powodzenia!


Regulamin konkursu Pióra Falkonu 2016

§1 Organizator i cel Konkursu

1. Organizatorem I edycji konkursu literackiego „Pióra Falkonu” jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”.
2. Celem Konkursu jest promocja uzdolnionych debiutantów i wydanie okazyjnej antologii „Piór Falkonu” wraz z tekstami uczestników Konkursu.

§2 Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, niezależnie od wieku, która do północy 31 lipca 2016 prześle opowiadanie własnego autorstwa spełniające warunki Konkursu.
2. Temat przewodni Konkursu to:Dotrzeć tam, gdzie nie dotarł żaden człowiek. Uczestnikom Konkursu pozostawia się pełną dowolność interpretacji.
3. Długość pracy nie może przekraczać 50 000 znaków ze spacjami. Dłuższe teksty nie będą rozpatrywane.
4. Każdy utwór od początku do końca musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie. Nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek utworów obcego autorstwa.
5. Jeden autor może nadesłać wiele prac konkursowych.
6. Na początku pracy – w pliku – prosimy zamieścić następujące informacje: Imię, Nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy lub adres e-mail.
7. Teksty w formacie .rtf lub .doc prosimy nadsyłać na adres: [email protected]. W tytule wiadomości należy wpisać: Tytuł opowiadania – Imię i nazwisko uczestnika.
8. Nie istnieją żadne obwarowania dotyczące miejsca zamieszkania. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

§3 Nagrody

  1. Nagrodą w konkursie jest publikacja w antologii konkursowej.
I miejsce – wejściówka na Falkon, publikacja w antologii konkursowej, 600 waluty konwentowej, Pióro Falkonu, publikacja w edytorskim czasopiśmie “Lapsus Calami”.
II miejsce – wejściówka na Falkon, publikacja w antologii konkursowej, 300 waluty konwentowej, Pióro Falkonu.
III miejsce – wejściówka na Falkon, publikacja w antologii konkursowej, 150 waluty konwentowej, Pióro Falkonu.
Wyróżnienie – wejściówka na Falkon, publikacja w antologii konkursowej.
Organizatorzy nie są zobowiązani do przekazania nagród inną drogą niż przez odbiór osobisty na Festiwalu Fantastyki Falkon 2016.

§4 Postanowienia końcowe

1. Oceny prac i wyłonienia zwycięzcy podejmie się Jury w składzie:
I etap
Organizator ds. Działu DTP wraz ze specjalistami:
– Mateusz Tutka
– Joanna Poliszuk
– Aleksandra Stronkowska
II etap
– Krzysztof Abramowski (Przewodniczący Jury)
– dr Dorota Niedziałkowska
– Agnieszka „Ignite” Hałas
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania i edycji zwycięskich opowiadań w informatorze konwentowym, w prasie, internecie lub innych mediach.
3. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach do 10 września br.
4. Autorzy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i komunikatach dotyczących wyników.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie bez informowania uczestników.
Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Wyniki edycji 2016

Email marketing powered by FreshMail