STATYSTYKI

Liczba uczestników:

2012 r. – 3000 osób

40% Complete (success)

2013 r. – 4500 osób

40% Complete (success)

2014 r. – 7000 osób

40% Complete (success)

2015 r. – 8000 osób

50% Complete (success)

2016 r. – Przewidywana liczba – 10000 osób

60% Complete (success)

Podział procentowy ze względu na:

 • płeć: 
  • Kobiety – 32%,
  • Mężczyźni – 68%.
 • wiek: 
  • 0-15 ->25%,
  • 16-18 -> 25%,
  • 19-24 ->25%,
  • 24+ -> 25%
 • miejsce: 
  • Lublin – 47%,
  • Lubelskie – 28%,
  • Pozostałe – 25%
 • województwo: 
  • Lubelskie – 75%,
  • Mazowieckie – 9%,
  • Podkarpackie – 3%,
  • Małopolskie – 3%

Email marketing powered by FreshMail