Konkurs #WschódSłowiańskichMitów

Aby wziąć udział w konkursie, wykonaj 4 kroki:

1. Odnajdź w swoim otoczeniu słowiański motyw,

2. Zrób sobie fantastyczne zdjęcie wraz z odnalezionym obiektem,

3. Dodaj je w komentarzu pod konkursowym postem na fb wraz z #WschódSłowiańskichMitów

4. Odwiedzaj Falkon na Facebooku i sprawdzaj czy zostałeś Zwycięzcą.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie zamieszczonym poniżej:


Regulamin konkursu „#WschódSłowiańskichMitów” 2018

§ 1 Ustalenia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”.
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 4. Konkurs trwa od 27 sierpnia do 23 września 2018 roku.
 5. 3 dni po zakończeniu konkursu zostanie ogłoszony zwycięzca.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs przewidziany jest dla osób zamieszkujących teren Polski.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie aktywnego profilu na Facebooku.
 3. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która doda zdjęcie z odpowiednim hasztagiem w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku.

§ 3 Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs polega na wykonaniu autorskiego zdjęcia przedstawiającego kompozycję zawierającą motyw związany z kulturą słowiańską oraz umieszczenie go w komentarzu pod postem informującym o konkursie, opublikowanym przez fanpage Falkon. Wyżej cenione będą zdjęcia wykonane w oryginalnych miejscach oraz te, na których widoczny jest Uczestnik konkursu.
 2. W konkursie będą brały udział tylko zdjęcia oznaczone hasztagiem: „WschódSłowianskichMitów”.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.
 4. Niedopuszczalne jest naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w konkursie prac autorstwa innych osób. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane pod względem autorstwa.

§ 4 Nagrody w konkursie

 1. Wyznaczone przez Organizatora nagrody przysługują dla trzech najlepszych zdjęć.
 2. Wygrani zostaną wybrani przez koordynatorów FALKONU, wedle atrakcyjności dodanego zdjęcia.
 3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wyróżnieniu w poście na profilu FALKON na Facebooku do 3. Dni po zakończeniu konkursu.
 4. Nagrody przysługujące zwycięzcom: pierwsze miejsce – dwie trzydniowe akredytacje oraz dwie koszulki; drugie miejsce – jedna trzydniowa akredytacja i jedna koszulka; trzecie miejsce – jedna trzydniowa akredytacja.
 5. Nagrodę można odebrać tylko osobiście, na terenie festiwalu.
 6. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 7. Nagroda nie może zostać przeniesiona na inną osobę.
 8. Zwycięzca konkursu odpowiada za dostarczenie swoich danych (w sposób wskazany przez Organizatora) do przekazania informacji adresowych w późniejszej identyfikacji przy odbiorze nagrody, w ciągu 48h od ogłoszenia wyników na profilu FALKON na Facebooku.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przydzielenia wszystkich nagród oraz wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania konkursu.

§ 5 Ustalenia końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i komunikatach dotyczących wyników oraz publikację prac konkursowych.
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za akcję konkursową.
 4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.