Możesz tu wpisać nazwę swojego bloga, redakcji, uczelni, na której pracujesz.
50 minut1 h 50 minut2 h 50 minut3h 50 minut4 h 50 minutInne
jeśli w ostatnim pytaniu wybrałaś/eś opcję "Inne", wpisz odpowiedź:Jeśli zaznaczysz obie opcje, skontaktujemy się z tobą i razem zdecydujemy, która wersja znajdzie się w programie.
polskiangielski


laptoprzutniknagłośnieniedostęp do internetuinne
jeśli w ostatnim pytaniu wybrałaś/eś opcję "Inne", wpisz odpowiedź:


Wpisz minimalną liczbę i maksymalną.


taknie


Wypisz tematy trudne, które mogą być poruszone w czasie sesji, zaznacz czy mogą się zdażyć graficzne opisy. Przykładowo: seks, rasizm, narkotyki, brutalność itp.Dni lub godziny, w których możesz bądź nie możesz wygłosić swojej prelekcji.