pl

Polityka prywatności

Przed skorzystaniem z Witryny przeczytaj całą naszą Politykę prywatności

Wprowadzenie

W poniższej Polityce prywatności „my”, „nas” i/lub „nasz” oznacza właścicieli tej witryny internetowej falkon.co („Witryna”), jej spółki zależne, oddziały i wszelkie podmioty stowarzyszone (jeśli istnieją).

Uznajemy i szanujemy prawa osób fizycznych do prywatności w odniesieniu do ich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakiego rodzaju dane osobowe możemy gromadzić na Twój temat i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Nasza Polityka prywatności stanowi integralną część naszych Warunków użytkowania i ma zastosowanie do korzystania przez Ciebie z tej Witryny i usług, które ona zapewnia. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności, nie wchodź na tę Stronę ani nie korzystaj z niej.

Dane, które zbieramy

Kiedy korzystasz z tej Witryny, możemy gromadzić Twoje dane osobowe i nieosobowe (niezidentyfikowane).

Dane osobowe, które możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać, obejmują wyłącznie:

 • dobrowolnie podane dane osobowe zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją wysyłaną do nas lub wysyłaną za pośrednictwem tej Witryny lub informacje dostarczane w ramach subskrypcji naszego biuletynu e-mailowego (w tym adres e-mail, imię i nazwisko);
 • Automatycznie zbierane informacje dotyczące lokalizacji, które potencjalnie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika (w tym nazwa hosta urządzenia uzyskującego dostęp, adres IP, identyfikator pliku cookie, czas sesji itp.).

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać pewne nieosobowe (niezidentyfikowane) informacje techniczne przesyłane przez Twój komputer w celu poprawy funkcjonalności Witryny i zapewnienia lepszej obsługi użytkownika (w tym typu przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz) korzysta z Twojego urządzenia, ustawienia języka, czasu dostępu itp.). Informacje te są gromadzone również w celach badawczych i analitycznych na temat korzystania przez Ciebie z Witryny.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Jeśli Twoje dane osobowe są chronione unijnym prawem o ochronie danych (RODO), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w oparciu o określoną podstawę prawną. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu realizacji „uzasadnionych interesów”, uzasadnione interesy w tym kontekście oznaczają ważne interesy, które mamy w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które nie są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych.

Marketing

Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem usług przesyłania wiadomości elektronicznych, w tym wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i podobnych usług, dotyczących naszej Witryny oraz usług i promocji, które mogą Cię zainteresować. W każdej chwili masz prawo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie

W obsłudze naszej Strony używamy plików „cookies”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej, które pozwalają nam Cię rozpoznać. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia, przechowywania i udostępniania fragmentów informacji o Twoich działaniach w Witrynie.

Nasza witryna wykorzystuje następujące typy plików cookie w celu poprawy komfortu użytkowania i śledzenia ruchu:

 • cookie sesyjne, które są zapisywane podczas sesji przeglądarki, aby umożliwić normalne korzystanie z systemu i które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki;
 • trwałe pliki cookie, które są odczytywane wyłącznie przez naszą Stronę, przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie są używane, gdy musimy wiedzieć, kim jesteś, na potrzeby przyszłych wizyt;
 • Wydajnościowe i ukierunkowane pliki cookie ustawiane przez firmy zewnętrzne, mianowicie dostawców zewnętrznych, którzy monitorują i analizują Twój dostęp do naszego Sira i interakcję z nim (Google Analytics, Google Dynamic Remarketing, Google AdWords itp.).

Poza tym nasza witryna internetowa może zawierać sygnalizatory, widżety i inne technologie, które gromadzą głównie dane nieosobowe związane z Twoimi skłonnościami do przeglądania. Korzystamy z takich technologii w celu regularnego działania, w tym gromadzenia informacji statystycznych na temat korzystania przez Ciebie z Serwisu i dostosowywania ich do Twoich osobistych preferencji. Informacje zebrane w naszym imieniu przez takie zewnętrzne narzędzia analityczne pomagają w udostępnianiu technicznych narzędzi diagnostycznych i analitycznych.

Jak zmienić ustawienia plików cookie

Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę nad plikami cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby usunąć już ustawione pliki cookies i nie akceptować nowych plików cookies. Możesz odwiedzić strony www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org, aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i sposobu ustawiania preferencji dotyczących plików cookie w swojej przeglądarce.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy ani nie ujawniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim w inny sposób niż poniżej.

Udostępniamy dane naszym kontrolowanym podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym; gdy jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na proces prawny; aby chronić naszych klientów; chronić życie; i zachować bezpieczeństwo. Dlatego możemy udostępniać Twoje dane innym firmom. Przepisy obowiązujące w krajach, w których te firmy mają swoją siedzibę, mogą różnić się od przepisów obowiązujących w UE, ale Twoje dane będą traktowane z taką samą starannością, niezależnie od tego, gdzie są przetwarzane w ramach rodziny korporacyjnej.

Możemy udostępniać dane osobowe, które o Tobie gromadzimy, stronom trzecim zlokalizowanym w krajach, których jurysdykcja różni się od jurysdykcji kraju, w którym mieszkasz. Zwykle dotyczy to krajów, które nie są uważane za część Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i które mogą nie zapewniać takich samych gwarancji ochrony danych osobowych jak w EOG. W rezultacie wyrażasz zgodę na przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych poza granicami EOG. Jeżeli takie przekazanie danych osobowych nastąpi, zapewniamy, że będziemy je chronić w stopniu odpowiadającym wymogom UE.

Jak chronimy dane osobowe

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do Twoich danych osobowych w sposób nieupoważniony, zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, wykonawców i stron trzecich, którzy mają do nich potrzebę biznesową. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Podejmujemy działania, aby zaradzić każdemu podejrzewanemu naruszeniu danych osobowych i poinformujemy Ciebie i wszystkie odpowiednie organy regulacyjne o wszelkich naruszeniach, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo. Jeśli nie ma prawnego wymogu przechowywania danych, będziemy je przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne.

Linki

Ta Witryna może zawierać łącza, wtyczki i aplikacje do różnych witryn internetowych osób trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może pozwolić stronom trzecim na gromadzenie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani niezawodność takich połączeń stron trzecich. Kiedy opuścisz tę Stronę, zachęcamy Cię do zapoznania się z polityką prywatności i polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Twoje prawa

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności masz szereg praw, z których możesz skorzystać bezpłatnie:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oznacza to, że masz prawo uzyskać lub zażądać kopii swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane, lub zażądać aktualizacji lub poprawienia danych osobowych, jeśli uważasz, że są nieprawidłowe.
 • Prawo do usunięcia. Możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy je nadal przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych, jeżeli skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celach wynikających z uzasadnionych interesów, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu.
 • Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala ograniczyć przetwarzanie Twoich danych w określonych celach.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli jest to bezpieczne i technicznie wykonalne, dane takie mogą zostać przez nas przesłane innemu administratorowi danych.
 • Prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w sekcji kontaktowej poniżej.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem support@falkon.co.